วันที่1 / 9 เมษายน 2553

posted on 09 Apr 2010 09:55 by zinnyzheez
 ในวันที่อากาศร้อน
 อย่างนี้ 
 อย่างน้อยก็ยังมี
สายรุ้งให้เห็น

Comment

Comment:

Tweet

ร้อน...sad smile sad smile


ชื่อเปิ้ล ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน...big smile

#2 By HARUNAKYO. on 2010-04-09 23:32

big smile open-mounthed smile confused smile

#1 By ตถตา on 2010-04-09 22:46